• Медгородок, Микрорайон 1, г Актау
  • 8-7292-503-587
  • oblstom@mail.kz

Протокол итогов от 26.03.20г

Объявления с 27.03.2020 г по 03.04.2020 г

Форма объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет – 911 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «03» апреля 2020 г. включительно по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 17:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «03» апреля 2020 года 17 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(700) 432-20-88.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама формасы

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайд.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома – 911 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың сәуір айының «03» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 17 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты, №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың сәуір айының «03» күні, жергілікті уақытпен 17 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты, №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(700) 432-20-88 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Метилурацил 10% — 25 гр мазь тюбик 100 380 38000 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде / по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

2 2 Левомеколь мазь 40 гр тюбик 100 500 50000
3 3 Оксалиновая мазь 0,25% -10 гр тюбик 50 320 16000
4 4 Преднизалон 30 мг/мл, 3 шт.- 1 мл в ампулах амп 1000 100 100000

5 5 Перекись водорода 3%-40,0 фл 50 120 6000
6 6 Хлоргексидин биглюконат 0,05%-50,0 мл раствор фл 500 150 75000
7 7 Метринидазол в таблетках 1- пластине 10 таблеток) пластина 200 200 40000
8 8 Проявитель 5,0 литр канистира 4 17000 68000
9 9 Фиксаж 5,0 литр канистира 4 17000 68000
10 10 Редонт уп 30 7500 225000
11 11 Протакрил уп 30 7500 225000
ИТОГО 2068 911 000,00

Объявления с 10.03.2020 г по 17.03.2020 г

 

Форма объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет – 736 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «17» марта 2020 г. включительно по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 17:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «17» марта 2020 года 17 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(700) 432-20-88.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама формасы

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайд.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома – 736 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың наурыз айының «17» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 17 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты, №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың наурыз айының «17» күні, жергілікті уақытпен 17 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты, №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(700) 432-20-88 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Метилурацил 10% — 25 гр мазь тюбик 100 280 28000 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде / по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

2 2 Левомеколь мазь 40 гр тюбик 100 380 38000
3 3 Оксалиновая мазь 0,25% -10 гр тюбик 50 280 28000
4 4 Преднизалон 30 мг/мл, 3 шт.- 1 мл в ампулах амп 1000 60 60000

5 5 Перекись водорода 3%-40,0 фл 50 80 4000
6 6 Хлоргексидин биглюконат 0,05%-50,0 мл раствор фл 500 100 50000
7 7 Метринидазол в таблетках 1- пластине 10 таблеток) пластина 200 150 30000
8 8 Проявитель 5,0 литр канистира 4 13500 54000
9 9 Фиксаж 5,0 литр канистира 4 13500 54000
10 10 Редонт уп 30 6500 195000
11 11 Протакрил уп 30 6500 195000
ИТОГО 2068 736 000,00

 

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПКИ

 

Объявления с 26.02.2020 г по 04.03.2020 г

Форма объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН. 

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии       

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет – 7 413 300 тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «4» марта 2020 г. включительно по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 17:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «4» марта 2020 года 17 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(700) 432-20-88. 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама формасы

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайд. 

       Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты              

       Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

       Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

       Сатып алуға бөлінген сома – 7 413 300 тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

     Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың  наурыз айының «4» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 17 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың  наурыз айының «4» күні, жергілікті уақытпен 17 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет 

       Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

      Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(700) 432-20-88 телефондары арқылы білуге болады.

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Линкомицин гидрохлорид 30%-1 мл упк 450 550 247500 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки
2 2 Метилурацил 10% — 25 гр мазь тюбик 100 250 25000
3 3 Левомеколь мазь 40 гр тюбик 100 380 38000
4 4 Ваготил 36%-50, мл флакон 20 2000 40000
5 5 Синафлан 0,025% -15 гр тюбик 20 500 10000
6 6 Оксалиновая мазь 0,25% -10 гр тюбик 50 250 12500
7 7 Преднизалон 30 мг/мл, 3 шт.- 1 мл в ампулах амп 1000 42,41 42410
8 8 Азопирам  фл 30 5000 150000
9 9 Перекись водорода 3%-40,0 фл 50 50 2500
10 10 Хлоргексидин биглюконат 0,05%-50,0 мл раствор фл 500 60 30000
11 11 Метринидазол в таблетках 1- пластине 10 таблеток) пластина 200 100 20000
12 12 Вата 100,0 гр уп 300 215 64500
13 13 Каналонаполнитель длина оперативной части №0,25  уп 20 3150 63000
14 14 Карпульные иглы р-ры среднее №30G (0.3х25 мм) уп 100 2500 250000
15 15 Марля медицинская метр 1000 70 70000
16 16 Проявитель 5,0 литр канистира 4 7580 30320
17 17 Фиксаж 5,0 литр канистира 4 7580 30320
18 18 Инструмент одноразового пользования, в наборе (лоток, пинцет, зонд, зеркало, шпатель, маска) набор 3000 550 1650000
19 19 Стекловолоконный штифт р-ры №1,5 уп 50 4300 215000
20 20 Абсорберы ассорти в упк-е 120 шт уп 150 900 135000
21 21 Проволока ортодонтические №0,8 мм уп 100 600 60000
22 22 Пластины для капп, толщина 1,5 шт 500 950 475000
23 23 Индикаторы ИС-180 уп 120 3500 420000
24 24 Индикаторы ИС — 132 уп 60 3500 210000
25 25 Белацин  уп 50 1800 90000
26 26 Капрамин  фл 60 1600 96000
27 27 Леоно винт 1-сторонные шт 150 2000 300000
28 28 Леоно винт 2-х сторонные шт 150 2700 405000
29 29 Редонт  уп 60 6500 390000
30 30 Протакрил  уп 40 6500 260000
31 31 Комплект  для перезарежаемой системы, руллоные салфетки с центральной вытяжкой для пропитки дезинфекционным средством из материала спанлейс, текстура «сетка», высота рулона не менее 15см,шаг перфорации не менее 60 см,плотность 40гр/м,90 шт в 1 рулоне.  Концентрат во флаконе объем 15 мл, в составе дидецил диметиламмония хлорид-9,6%+0,3%, N- (4*-диметил, аммонию, метил 1,1*-бифинил-4-илметил, N1N-диметил.Nдодециламонные дихлорид0,1%+0,02%полигенсаметиленгуаниддина гидрохлорид-1,0%%+0,02%. В состав средства не должны входить глиосаль глутаровый альдегид, перекись водорода, кислоты, триамин, отдушки, красители, спирты, средство должны обладать бактерицидным, в том числе в отнашении возбудителей особо-опасных инфекций, обязательно наличие регистраци на територии РК и инструкцияи по применению. рулон 250 6325 1581250
ИТОГО 8 688,00  7 413 300,00


Объявления с 18.02.2020 г по 25.02.2020 г

 

Форма объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН. 

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии       

Срок поставки : ежемесячно, по графику (указаны в приложении 2)

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет – 458 700тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «25» февраля 2020 г. включительно по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 17:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «25» февраля 2020 года 17 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(700) 432-20-88. 

18.02.2020 — 25.02.2020

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама формасы

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайд. 

       Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты              

       Жеткізу мерзімі: ай сайын, график бойынша (2 қосымшада көрсетілген)

       Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

       Сатып алуға бөлінген сома – 458 700тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

     Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың  ақпан айының «25» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 17 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың  ақпан айының «25» күні, жергілікті уақытпен 17 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет 

       Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

      Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(700) 432-20-88 телефондары арқылы білуге болады.

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Фурациллина 1:5000-400,0 Фл 250 250 62500 ежемесячно, по графику/

ай сайын, график бойынша

2 2 Перекись водорода 3%-4000,0 Фл 200 250 50000
3 3 Перекиси водорода 6%-400,0 Фл 150 350 52500
4 4 Калия йодида 10%-10,0 Фл 20 300 6000
5 5 Калия йодида 3%-200,0 Фл 10 450 4500
6 6 Новокайна 2%-200,0 Фл 10 300 6000
7 7 Кальция хлорида 10%-200,0  Фл 10 300 6000
8 8 Аскорбиновая кислота 3%-200,0 Фл 10 350 3500
9 9 Уксусная кислота 2%-400,0 Фл 10 260 2600
10 10 Натрия фтор 1%-400,0 Фл 10 560 5600
11 11 Аммиак 10%-50,0 Фл 120 270 32400
12 12 Вазелин 10,0 Фл 120 310 37200
13 13 Йодоформ 10,0 Фл 50 2950 147500
14 14 Стрептоцид 10,0 Фл 70 420 29400
15 15 Болтушка 50,0 эмульсия Фл 20 950 19000
ИТОГО 1060 458700

График поставок

Приложение 2
Наименование Ед.изм Количество Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 Фурациллина 1:5000-400,0 Фл 250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 Перекись водорода 3%-4000,0 Фл 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 Перекиси водорода 6%-400,0 Фл 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 Калия йодида 10%-10,0 Фл 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Калия йодида 3%-200,0 Фл 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Новокайна 2%-200,0 Фл 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Кальция хлорида 10%-200,0  Фл 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Аскорбиновая кислота 3%-200,0 Фл 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Уксусная кислота 2%-400,0 Фл 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Натрия фтор 1%-400,0 Фл 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Аммиак 10%-50,0 Фл 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 Вазелин 10,0 Фл 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 Йодоформ 10,0 Фл 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 Стрептоцид 10,0 Фл 70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
15 Болтушка 50,0 эмульсия Фл 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ИТОГО 1060

 

Объявления с 17.01.2020 г по 24.01.2020 г

Форма объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика в течение года, с момента подачи заявки Заказчика поставка должна осуществлятся в течение 20 календарных дней

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет – 221 094 630 тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок с «17» января 2020 года до «24» января 2020 года включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 17:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «24» января 2020 года 17 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 560-64-58.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама формасы

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайд.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі : Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі берілген сәттен бастап жеткізу 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома – 221 094 630 тг
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың қаңтар айының «17» бастап 2020 жылдың «24» қаңтарына дейін, қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 17 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты, №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2020 жылдың қаңтар айының 24, жергілікті уақытпен 17 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты, №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.
Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 560-64-58 телефондары арқылы біоуге болады.

Приложение 1
Техническая спецификация
№ ЛОТА Наименование Единица измерения Кол-во Цена Сумма
Срок поставки
1 1 Лидокаин 2% -2,0 амп 50 000 20 1 000 000
по заявке Заказчика в течение года, с момента подачи заявки Заказчика поставка должна осуществлятся в течение 20 календарных дней
2 2 Линкомицин 30%-1,0 амп 1 000 100 100 000
3 3 Артикайн 4% картриджи 2 000 270 540 000
4 4 Мепивикайн картриджи 1 000 250 250 000
5 5 Септонест картиджи 6 000 270 1 620 000
6 6 Убистизин красный кртриджи 2 000 270 540 000
7 7 Лидокаин 10% аэрозоль фл 50 2 700 135 000
8 8 Левомеколь мазь шт 100 500 50 000
9 9 лайф шт 50 3 000 150 000
10 10 Шприц 2,0 мл шт 15 000 20 300 000
11 11 Шприц 5,0 мл шт 10 000 25 250 000
12 12 Шприц 10,0 мл шт 100 35 3 500
13 13 Ал хлор №374 уп 60 5 000 300 000
14 14 азопирам фл 50 1 500 75 000
15 15 адсеал уп 20 9 100 182 000
16 16 Уницем уп 100 2 900 290 000
17 17 Белодез 30% фл 50 2 900 145 000
18 18 Гель для расширения каналов уп 150 2 500 375 000
19 19 Губка кровоостановл уп 200 4 600 920 000
20 20 Гипохлорид натрия 3% фл 100 1 000 100 000
21 21 Глассин рест уп 50 9 700 485 000
22 22 Девит арс уп 100 2 800 280 000
23 23 Эндометазон уп 60 28 000 1 680 000
24 24 Спирт этиловый 90% фл 500 250 125 000
25 25 Спирт этиловый 70% фл 500 150 75 000
26 26 Софлекс для шлифования уп 30 38 250 1 147 500
27 27 Слюноотсосы уп 200 1 225 245 000
28 28 Скальпель о/р шт 10 000 180 1 800 000
29 29 Перекись водорода 3%-40,0 фл 50 50 2 500
30 30 Хлоргексидин биглюконат фл 500 60 30 000
31 31 викрил шт 200 2 200 440 000
32 32 Кетгут простой шт 1 000 700 700 000
33 33 Крезодент паста шт 100 3 200 320 000
34 34 Крезодент жидкость шт 100 3 200 320 000
35 35 Пломб х/о комполайте шт 100 13 300 1 330 000
36 36 Метилурацил мазь шт 100 550 55 000
37 37 метринидазол шт 200 200 40 000
38 38 Перчатки стер пар 2 000 200 400 000
39 39 Перчатки н/ст пар 50 000 2 700 135 000 000
40 40 Профи лак фл 100 3 150 315 000
41 41 пульпотек уп 50 20 200 1 010 000
42 42 Акма хлор уп 100 6 500 650 000
43 43 резодент уп 100 2 500 250 000
44 44 Абсцесс ремеди уп 50 11 960 598 000
45 45 акмасепт уп 50 350 17 500
46 46 бинт шт 10 000 50 500 000
47 47 вата уп 1 000 50 50 000
48 48 Салфеток о/р шт 500 250 125 000
49 49 Вахилы о/р шт 500 65 32 500
50 50 Простынья о/р рулон 2 25 000 50 000
51 51 Карпульный иглы шт 5 000 2 500 12 500 000
52 52 пульпоэкстракторы уп 500 7 800 3 900 000
53 53 Корневые иглы уп 50 3 000 150 000
54 54 Головки алмазные шт 2 000 500 1 000 000
55 55 каналонапольнитель уп 500 3 700 1 850 000
56 56 Марля медицинские Рулон (в 1-м рулоне 1000 метров) 1 6 500 6 500
57 57 Рентген пленка шт 100 13 800 1 380 000
58 58 Проявитель Канистера 4 1 900 7 600
59 59 Фиксаж Канистера 4 1 900 7 600
60 60 Инструмент о/р шт 10 000 550 5 500 000
61 61 Зеркало с ручкой шт 100 1 600 160 000
62 62 Стекло предметное шт 100 1 100 110 000
63 63 Наконечник микромотор шт 10 19 561 195 610
64 64 Наконечник угловой шт 20 19 651 393 020
65 65 Наконечник турбинный шт 50 19 500 975 000
66 66 Анкерный штифт шт 50 6 000 300 000
67 67 Стекловолоконный штифт шт 50 4 300 215 000
68 68 Штифты гуттаперчивые шт 500 1 200 600 000
69 69 Штифты бумажные (пины) шт 200 1 000 200 000
70 70 Диски полировочные шт 50 2 500 125 000
71 71 Диски разные шт 100 2 500 250 000
72 72 Щетка полировочные шт 100 350 35 000
73 73 Ножницы хирургические шт 20 2 500 50 000
74 74 Файлы Н № 0,8.10.15,20,25,30,35,40 уп 300 2 000 600 000
75 75 Файлы К № 0,8.10.15,20,25,30,35,40 200 2 000 400 000
76 76 Проволока ортодонтические № 0,8 шт 100 7 350 735 000
77 77 Пластины для каап №1,5 толщ уп 500 20 400 10 200 000
78 78 Депурал нео уп 50 3 220 161 000
79 79 Зашитный экран шт 20 7 000 140 000
80 80 Очки защитные шт 20 2 990 59 800
81 81 Броши уп 30 650 19 500
82 82 Насадки для скаляра шт 50 2 500 125 000
83 83 Эвикрол х/о уп 30 9 500 285 000
84 84 Индикатор ИС-180 уп 150 3 800 570 000
85 85 Индикатор ИС-132 уп 100 3 800 380 000
86 86 Маска медицинская шт 10 000 1 600 16 000 000
87 87 Метапаста шт 60 7 000 420 000
88 88 Метапекс шт 100 7 000 700 000
89 89 МТА шт 30 29 500 885 000
90 90 Кетак моляр шт 100 23 115 2 311 500
91 91 IFL шт 120 8 300 996 000
92 92 белацин шт 60 1 500 90 000
93 93 Матрицы разные шт 120 2 800 336 000
94 94 Дентин паста шт 120 2 300 276 000
95 95 Капрамин фл 60 1 600 96 000
ИТОГО 221 094 630